KHÁCH HÀNG GÓP Ư

  • Kính gửi Cô Mai,

    Cám ơn Cô Mai rất nhiều đă giúp đỡ tôi khi cần đến hoa và cám ơn Cô Mai đă báo tin về cái check, và cũng không quên cám ơn Cô đă gửi h́nh ṿng hoa qua email. Tôi rất hài ḷng về ṿng hoa tươi và đẹp mà Cô và staffs của Cô đă nhiệt t́nh trong công việc cắm hoa. Nguyện xin Chúa Phục Sinh là t́nh yêu ban mọi ơn lành cho Cô Mai và những người staffs được nhiều sức khỏe và b́nh an trong cuộc sống và nghề nghiệp. Và kính chúc Cô Mai một ngày tốt lành!

    Mến, John

  • Print this page

    Home Page Vietnamese Flowers Dallas Home Page|2201 Main St Dallas, TX 75201| 214-939-8001|Vietnamese Florist Garland Texas|Vietnamese Florist Richardson Texas|Vietnamese Florist Arlington Texas|Vietnamese Florist Carrollton Texas|Vietnamese Florist Fort Worth|Vietnamese Florist Plano Texas|Vietnamese Florist Dallas Texas|Vietnamese Flower Shop Dallas Texas|Vietnamese Flowers Dallas|Flowers For Same Day Delivery Dallas/Fort Worth Areas For Vietnamese|Restland Funeral Home Dallas Texas TX|Rhoton Funeral Home Carrollton Texas TX|Williams Funeral Home Garland Texas TX|EastGate Funeral Home Garland Texas TX|Sparkman Funeral Home Richardson Texas TX|Sparkman Hillcrest Funeral Home Dallas Texas TX|Moore's Funeral Home Arlington Texas TX|Saigon (HoChiMinh) VIETNAM|